Partner: Proma Magnetto Components Automotive

  • Konfiguracija robota, programiranje u skladu sa Fiat-ovim standardom, start-up i cycle time,
  • Razvoj i optimizacija robotskih aplikacija,
  • Comau: C3G i C5G | Panasonic: 1400, 1800, 1900 (linijsko zavarivanje) | Prima Power Laser Rapido | SIMATIC STEP 7 PLC i HMI-evi | GF (ISI) sistem za zavarivanje | Cognex sistem za nadzor, EMHART Tucker Technology | Map Vision,
  • 330 - Integracija
  • Konfiguracija robota, programiranje u skladu sa Fiat-ovim standardom, start-up i cycle time,
  • Razvoj i optimizacija robotskih aplikacija,
  • Comau: C3G i C5G | Panasonic: 1400, 1800, 1900 (linijsko zavarivanje) | Prima Power Laser Rapido | SIMATIC STEP 7 PLC i HMI-evi | GF (ISI) sistem za zavarivanje | Cognex sistem za nadzor, EMHART Tucker Technology | Map Vision,
  • 330 - Integracija