Industrial Automation Solutions

Dizajniramo, razvijamo i implementiramo industrijska rešenja za velike proizvodne linije, u saradnji sa sertifikovanim stručnim tehničarima.

Usluge

PLC programiranje

PLC programiranje

Naši programeri su vešti i sertifikovani za Programmable Logic Controller programiranje, bez obzira na krajnju namenu kontrolera ili format proizvodne linije.

Programiranje robota

Programiranje robota

Uz pomoć tehničara izrazito veštih u datoj oblasti, razvijamo i implementiramo industrijska rešenja za velike proizvodne linije širom sveta.

Industrijske električne instalacije

Industrijske električne instalacije

Nudimo stručne savetodavne usluge kako bismo pokrenuli ili ubrzali odvijanje radova u automobilskoj, ali i drugim industrijama.

Naši partneri

Pogledajte detaljnije o klijentima i projektima na kojima smo radili:

Ko smo mi?

IAS je kompanija koja se bavi industrijskom automatizacijom, osnovana u junu 2019. godine u Novom mestu u Sloveniji.

Ubrzo potom, zbog naglog porasta u broju radnih zahteva, kompanija se proširila na Srbiju u maju 2020. godine, kao "Integrated Automation System - IAS".

Naš prvi partner bio je "Renault Slovenia (Revoz)", a danas smo deo projekata klijenata poput Fiat, Ford, Jeep, Comau, Kuka, Tenwhil, Segula i Metrolec-a.

Slobodan Vučinić

Inženjer računarstva i elektrotehnike

CEO - CTO

Osnivač IAS-a, sa radnim iskustvom u Srbiji, Brazilu, Rumuniji, Sloveniji i Nemačkoj. Izrazito je vešt u radu sa sistemima proizvođača Panasonic, Comau, Kuka, Fanuc. Sertifikovan je za Kuka i Fanuc programiranje robota, APPLI – Applicatif Automobile SCUBE.

Jelena Vučinić

Računovotkinja

CFO

Suosnivačica i finansijska direktorka IAS-a, izvršna direktorka srpskog ogranka; Sertifikovana je računovotkinja, sa diplomom Saveza za računovodstvo i reviziju. Ima diplomu menadžera u IT, sa Fakulteta za menadžment u Kragujevcu. Vešta je u finansijama i knjigovodstvu.